Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ÇANKAYA - Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Muhasebe-Finansman Alanı

Bilgisayarlı Muhasebe Dalı

 


MUHASEBE FİNANSMAN ALANI KADROSU

 

 

 
Hakkı SEVİM 

Alan Şefi
 
Sedat KILIÇ

Laboratuvar Şefi

Ali GÜLTEKİN

Muh. Fin. Öğretmeni
 
 
Hilmi DURMUŞ 

Muh. Fin. Öğretmeni

 Muzaffer TUNÇEL

Muh. Fin. Öğretmeni
Özcan KANDEMİR

Muh. Fin. Öğretmeni
 
Fatma ACAR KARA

Muh. Fin. Öğretmeni

Mücella ÇİÇEK

Muh. Fin. Öğretmeni

Sevim BAL

Muh. Fin. Öğretmeni
 
Ayşe SOMUNCU

 Muh. Fin. Öğretmeni

 Dilara Gülşad KUTMAN 

Muh. Fin. Öğretmeni
Zülal CEBECİOĞLU

Muh. Fin. Öğretmeni

 Şengül TOROSLU 

Muh. Fin. Öğretmeni


Mihrican ÇİMENCİLER

Muh. Fin. Öğretmeni


  

Muhasebe ve Finansman Alanı - Bilgisayarlı Muhasebe Dalı

 

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ


Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde
istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba Türkiye´nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında rekabet edebilirliği ve Avrupa Birliğine giriş sürecinde daha da anlamlı hâle gelmektedir. Ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.
Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Muhasebe ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında çıkartılmış olan 26.05.1927 tarih ve 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunudur. 3568 sayılı 01.06.1989 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunun ise bu unvanlara meslek içerisinde kademelendirme getirmiştir. Anadolu ticaret meslek lisesi ve ticaret meslek lisesinden mezun olanlar kanunda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler.

 B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEK  Bilgisayarlı Muhasebe -  Bilgisayarlı Muhasebe Alanı Tanımı ; Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir. Görevleri ; Hesap planı sistemini oluşturmak. Beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlamak. Beyannameleri düzenlemek. Bilgisayar kullanmak. Defterleri tutmak. Firmanın kredi ve cari hesap durumunu kontrol etmek. Koordinasyon sağlamak. Yazışma ve raporları yazmak.
Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR bildirgelerini hazırlamak.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER


Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak
Dikkatli olmak Dürüst olmak Etkili ve güzel konuşmak Güler yüzlü olmak İnsan ilişkilerine özen göstermek Ekip çalışmasına uygun olmak
Yeniliklere açık olmak Sır saklayabilmek İşleri zamanında bitirmek
İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranmak Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranmak D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunlu-
dur. Meslek mensuplarının kazançları, muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla düzenlenmiş olan S.M.M.M.O (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları) tarafından bir tarife ile belirlenmektedir. Alt meslek gruplarının kazançları ise işyerlerine göre değişiklik göstermektedir. E. İŞ BULMA

İMKÂNLARI


Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kurul-
uşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI


Meslek eğitimi, lise düzeyinde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı´nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler. Lise eğitiminden sonra ÖSYM´nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür. Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek
alabilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Muhasebe ve Finansman alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Yayın: 2012-12-25 - Güncelleme: 2015-09-28 20:35:35 - Görüntülenme: 2347